Tallinna Tervishoiu Kõrgkool
Logi sisse

Õppekavad

Päevane, magistriõpe (3+2)

Rakenduskõrgharidusõpe

Päevane, rakenduskõrgharidusõpe

Statsionaarne õpe - töökohapõhine õpe, neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013)

Statsionaarne õpe - koolipõhine õpe, neljanda taseme kutseõppe esmaõpe (vv alates 01.09.2013)

Statsionaarne õpe - koolipõhine õpe, kutseõpe keskhariduse baasil

Koolipõhine õpe (vv alates 01.01.2006), kutseõpe keskhariduse baasil

Kaugõpe, täiendusõpe

eten